7 praw wszechświata

 1. Prawo Mentalizmu (umysłowości)
  Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest mentalny; Wszechświat składa się z myśli.
  Wszystko, czego doświadczamy, ma swój początek w Umyśle i Myślach.
 1. Prawo Powiązania
  Jak na górze, tak i na dole; jak na dole, tak i na górze.
  Świat fizyczny, duchowy i mentalny są za sobą nierozerwalnie połączone.
 1. Prawo Wibracji
  Nic  nie spoczywa, wszystko się porusza; wszystko jest w ruchu; wszystko wibruje.
  Wszystko jest wibracją, wszystko ewoluuje i nic nie stoi w miejscu.
 1. Prawo Biegunowości (dwoistości)
  Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; skrajności się spotykają.
  Wszystko we Wszechświecie ma swoje przeciwieństwo. Skrajności są tym samym.
 1. Prawo Rytmu
  Wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada; rytm dąży do wyrównania.
  Wszystko we Wszechświecie jest cyklem. Nic nie trwa wiecznie i nie jest stałe. 

 1. Prawo Przyczyny i Skutku
  Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa.
  Nie ma szans ani przypadków. Wszystko ma swoją przyczynę i skutek.
 1. Prawo Rodzaju
  Rodzaj jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty)
  Wszystko we Wszechświecie składa się z pierwiastka kobiecego i męskiego w różnych proporcjach.